I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Описаните по-долу правила и условия, (наричани за краткост „Общи/-те условия“), уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията, възникващи между доставчика  „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн – магазина, достъпен на уебсайт: https://sebamed.bg/ , (наричан по-нататък „Сайтът“ или „Уебсайт“) за покупко-продажба на стоки.

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уебсайт!

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта или да заявите и извършите покупка на стока от онлайн – магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

1.1. Доставчик

ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131012382 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Източна тангента“ №161, наричано по-нататък „ОРБИКО“ , „Доставчика“ и/или „Дружеството“

1.2. Потребител

Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, с постоянен адрес в Република България, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва уеб сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, “Клиент” и/или „Вие“.

С регистрирането си в уебсайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки за покупка на стоки от онлайн-магазина.

1.3. Надзорни органи

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46 / факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  /    Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24 / факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

II.  Уебсайт. Съдържание и услуги предлагани през Уебсайта

Уебсайтът https://sebamed.bg/ се състои от информационен портал и онлайн – магазин, чрез който ОРБИКО предлага и продава продукти с марка Sebamed. Съдържанието на Уебсайта цели да осигури информация за Продуктите и начинът им на използване. Съдържанието на Уебсайта е само от информационен характер и не представлява препоръка за продукт, както и не цели да насърчи закупуването на продукт.

За да получи достъп и да навигира през Уебсайта потребителят не е необходимо да регистрира потребителски профил, такъв ще Ви бъде необходим, само ако искате да пазарувате от онлайн-магазина.

III. Регистрация

От https://sebamed.bg/ можете да направите поръчка само като регистриран потребител.

За създаването на Потребителски профил, Потребителят следва да:

– попълни валиден имейл адрес в полето за регистрация;

– попълни парола;

– потвърди, че се е запознал с Политиката за защита на личните данни на ОРБИКО.

След като вече има регстрация в уебсайта, Потребителят може да допълва профила си като добавя информация, като: имена, телефон за обратна връзка и адрес за доставка. При всяка поръчка адресът може да бъде променен.

Когато в процеса на регистрация на Потребителски профил, Потребителят избере бутона „Регистрация“, той изрично прави електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. От този момент възниква възможността за Потребителя да извършва валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

IV. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сайтът https://sebamed.bg/ използва файлове с данни тип „бисквитки“. За повече информация какви бисквитки използваме, може да се запознаете с нашата политика за бисквитките ТУК.

ОРБИКО е администратор на лични данни. За повече информация, относно нашата Политика за защита на лични данни, моля проверете ТУК.

V. АВТОРСКИ ПРАВА

Посоченото в настоящия уебсайт и електронен магазин съдържание е обект на авторски права. В случай на нарушение, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, нарушителят следва да понесе предвидената в закона отговорност.

ОРБИКО си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този уебсайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Във връзка с ползването на Уебсайта и електронния магазин, Потребителят следва да има предвид, че:

Дружеството не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Уебсайта по всяко време.

В случай на установено нарушение от страна на Потребител, ОРБИКО си запазва правото да прекрати достъпът му до уебсайта, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за нас.

Дружеството не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този уебсайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. ОРБИКО не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

Дружеството не носи отговорност в случай, че при използване на уебсайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неверни или непълни данни.

Дружеството не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в електронния магазин и цените, обявени в електронни магазини или търговски обекти за продажби на същите стоки.

Дружеството не носи отговорност за разлика в цвета на изображенията на продуктите, възникваща от контраста и настройките на монитора на Потребителя.

Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

VII.ПОКУПКА НА СТОКА

За да направи покупка от електронния магазин, Потребителят трябва да влезе в профила си или да регистрира такъв. Можете да направите поръчка по всяка време.

За да направи валидна поръчка потребителят следва да:

– влезе в профила си;

– избере продукт, който да постави в количката за пазаруване;

– попълни данни за доставка, данни за фактуриране и актуален телефонен номер, като веднъж попълнение те остават запаметени, но могат да бъдат коригирани Когато потребителят пожелае.

 

Заявката се счита за подадена след маркиране на отметката: „Запознат съм и съм Съгласен/а с Общите условия“ и натискане на бутона „Поръчка”.

Завършването на поръчката чрез натискането на бутона „Поръчка“ има действието на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

След получаване на заявката Орбико изпраща уведомителен имейл до Потребителя, че поръчката му е приета.

Потвърждението на конкретната поръчка от страна на ОРБИКО е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от електронния магазин се счита за сключен. Изпращането на потвърждение на конкретната поръчка обвързва ОРБИКО и Потребителя с условията на договора, описани в настоящите Общи условия, както и със съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

VIII. ЦЕНА

Крайната цена, която потребителят дължи се сформира от цената на продуктите с ДДС, плюс цената за доставка на продуктите.

 IX.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва с наложен платеж на мястото при доставка на артикулите.

При плащане на поръчката чрез наложен платеж, Потребителят заплаща обявената стойност на наложения платеж, включваща цената на закупения Продукт и цената на доставката (ако такава се дължи съгласно Общите условия за онлайн покупка) на куриера в момента на доставката, като плащането се извършва в брой, в български лева.

Куриерът ще предостави на Потребителя фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на закупения Продукт и цената за доставка (ако такава се дължи). Потребителят следва да предаде на куриера цялата дължима сума и плащането следва да се отбележи в документа, удостоверяващ предаването на Продукта, като този документ служи и за разписка за извършеното плащане.

X.  ДОСТАВКА

Доставката на стоките се извършва чрез куриер – „Спиди“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg . Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира потребителите, стига това да не рефлектира на посочените тук срокове, цени, способи и други условия на доставка.Доставят се единствено стоки съгласно поръчки, заявени от потребителя и потвърдени от доставчика. Поръчаните стоки се доставят в оригиналната им опаковка.

Срокът на доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка от страна на Доставчика. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

Поръчки, направени до 12 ч., се обработват на същия работен ден. Поръчки, направени след 12 ч., се обработват на следващия работен ден.

Възможно е удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на Доставчика.

Стойността на доставката е в размер на 5,99 лв. за поръчки на стойност под 25 лв. За поръчки на стойност над посочената, доставката е безплатна.

Доставката на стоката се извършва в цялата страна (територията на Република България), на адреса, посочен от Потребителя. Цената за доставка, както и нужното време за доставка от страна на спедитора зависят от крайното място за доставка на поръчката.

Посочени неверен или грешен адрес, и/или телефон за контакт при подаване на поръчката, могат да доведат до невъзможност за връчване на пратката. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в следствие на подадената от Потребителя невярна информация.

В случай че връчването на поръчаната стока е невъзможно се прилагат посочените на www.speedy.bg условия.

При получаване на доставката, Потребителят следва внимателно да прегледа получените Продукти. При констатиране на явни недостатъци следва да подпише констативен протокол в присъствието на куриера.

За „явни недостатъци“ се считат всички видими дефекти, отклонения и несъответствия с договореното, които са налице по отношение на Продуктите  и/или тяхната опаковка (като счупване, надраскване, вдлъбнати, нарушена цялост и други механични увреждания), липсваща документация, която по закон следва да придружава стоките, липсващи части/аксесоари/принадлежности, сгрешен артикул и други, които Потребителят е установил или не би могъл да не установи при обикновен преглед на стоките при тяхната доставка.

Куриерът ще предостави копие/ екземпляр от протокола и Потребителят може да направи рекламация за получена стока с явни недостатъци.

Потребителят има възможност веднага и на място да върнете стоките с явни недостатъци по куриера, обратно на Доставчика, заедно с придружаващата ги документация и екземпляр от подписания констативен протокол, като по този начин упражни правото си на рекламация спрямо Доставчика.

Ако Потребителят приеме доставката без забележки или в случай че не бъде изготвен и подписан констативен протокол в присъствието на куриера при получаването на Стоките всички и всякакви последващи претенции за явни недостатъци на получените Продукти ще се считат за неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани от Доставчика.

XI. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

XII.ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

XIII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно съобщение.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й.

Правото на отказ може да бъде упражнено чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез представения по-долу образец на Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите.

Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на следният имейл адрес: Info.sebamed.bg@orbico.com или на адрес гр. София ул. Източна тангента № 161.

В уведомлението за отказ от договора трябва да посочите: номер и дата на поръчката, датата на която е получена стоката, куриерската фирма чрез която е получена стоката, описание на стоката, чието връщане се иска като се посочат нейният модел и сериен номер, цената на стоката, която е платена, Вашето име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес за връзка.

Стоките, предмет на договора за онлайн покупка от които се отказвате, трябва да ни бъдат върнати обратно, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от договора, като го изпратите по пощата/ куриер на адрес: гр. София, п.к. 1592, ул. Източна тангента № 161, получател: „Орбико България“ ЕООД.

По свое желание Вие можете да изпратите стоката едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата на която сте получили стоката от куриера).

Продуктът трябва да бъде върнат:

1) в добър търговски вид и в оригиналната му опаковка, без следи от механични и други увреждания по опаковката, както и на самия продукт, като намачкване, надраскване и други;

2) в пълна окомплектовка, така както стоката е била закупена (в случай че стоката представлява комплект от няколко отделни продукта, е необходимо да бъдат върнати всички продукти);

3) заедно с доказателство за плащането на цената (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със закупената стока, чрез банков превод на посочна от Вас банкова сметка, изпратена на имейл info.sebamed.bg@orbico.com , или със същото платежно средство, което сте използвали за заплащане на стойността й, без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ.

Можем да отложим възстановяването на сумите, единствено и само докато не получим стоките или докато потребителят не представи надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: гр. София, ул. Източна тангента № 161.

В случаите на отказ от онлайн покупка Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.

В случай че поръчката се отнася за няколко стоки и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията за връщане,  Доставчикът възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане стоки.

Доставчикът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Доставчика.

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

XIV. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ОРБИКО си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известие до Потребителите. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на уебсайта и имат действие занапред, като не засягат потвърдените преди този момент поръчки.

 

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Право на промяна на публикуваната информация

ОРБИКО си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на уебсайта.

С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

– Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес:

Info.sebamed.bg@orbico.com

– за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация или публикуване на известие на Сайта.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез електронния магазин, ще бъдат решавани чрез споразумение между Страните, а при невъзможност да се стигне до споразумение, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.